Dringende
hulpverlening en
Brandweer
100 / 112 Brandwondencentrum 02/268 52 00
03/217 75 95
09/240 34 90
Politie 101 Centrum voor Gelijkheid
van kansen en Racismebestrijding
078/15 10 20
Kinder- en jongerentelefoon 102 Diabetes Infolijn 0800/96 333
Rode Kruis 105 Druglijn 078/15 10 20
Tele-onthaal 106 Hallo kanker 078/11 18 88
Child Focus 110 Kankerfoon 0800/15 800
AIDS-telefoon 078/15 15 15   Teleblok 0800/13 14 4
Alzheimerlijn 078/15 29 11   Vertrouwenscentrum
kindermishandeling
02/477 60 60
03/230 41 90
09/216 73 30
011/27 46 72
016/30 17 30
050/34 57 57
Anti-gifcentrum 070/245 245 Zelfmoordpreventie 02/649 95 55